Επαναπροκήρυξη – Επαναπρόσκληση 11οΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ERASMUS

11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS