Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – ΠΡΑΞΗ 46/22-09-2022

23 Σεπτεμβρίου 2022 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

ΠΡΑΞΗ 46- 22-09-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΑΞΗ 46 – 22-09-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΤΑΚΤΙΚΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗ 46 – 22-09-2022_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ ΠΡΑΞΗ 46- 22-09-2022_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΕΞΕΙΔ

Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – ΠΡΑΞΗ 45/19-09-2022 ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων

19 Σεπτεμβρίου 2022 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

ΠΡΑΞΗ 45 – 19-09-2022_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΕΞΕΙΔ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗ 45- 19-09-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗ 45 – 19-09-2022_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ