Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – ΠΡΑΞΗ 45/19-09-2022 ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων

ΠΡΑΞΗ 45 – 19-09-2022_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΕΞΕΙΔ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΑΞΗ 45- 19-09-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗ 45 – 19-09-2022_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ