ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ Ζ ΦΑΣΗΣ ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1 ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

2 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2022

3 ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 22-23

6 ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2022-10-03-13-08-00(9801)

6 ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤ 2022-10-03-13-09-55(9802)

6 ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΟΗΘΟΣΝΟΣΗΛΕΥΤΗ2022-10-03-13-12-27(9803)

6 ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ2022-10-03-13-11-25(9804)