Τοποθετήσεις Αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες

ΡΧΤ546ΜΤΛΗ-Ο7Μ 05-10-2022_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΝΑΕ.

6ΕΡΔ46ΜΤΛΗ-Ω21 05-10-2022_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ

6Λ8246ΜΤΛΗ-ΘΒΖ 05-10-2022_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΝΑΕ_ΕΕΠ

ΩΥΞΤ46ΜΤΛΗ-ΠΙΚ 05-10-2022_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΣΜΕΑΕ+ΤΕ _ΕΞΑΤ

6ΩΝΛ46ΜΤΛΗ-8Χ5 05-10-2022_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΕΞΕΙΔ.

9Θ6546ΜΤΛΗ-3Ρ8 05-10-2022_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΣΜΕΑΕ+ΤΕ _ΕΞΑΤ