Οδηγίες για Αναπληρωτές 29_11_2022

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν προσληφθεί στην υπηρεσία μας να συμπληρώσουν το ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΔΕ 2022-23 και να μας το αποστείλουν έως τη Τετάρτη  30/11/2022 στο anaplirotes@dide.ioa.sch.gr .Η δήλωση προτίμησης από τους αναπληρωτές θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 30/11/2022 και η απόφαση τοποθέτησης θα βγει την Πέμπτη 01/12/2022.Οι αναπληρωτές θα παρουσιαστούν στα σχολεία Παρασκευή  02/12 ή Δευτέρα 05/12/2022. Το δελτίο απογραφής εδώ είναι ίδιο για όλους ανεξαρτήτως προγράμματος καθώς η υπηρεσία μας το χρειάζεται αρχικά για τα προσωπικά στοιχεία του αναπληρωτή εκπαιδευτικού. Οι αναπληρωτές θα συμπληρώσουν εκ νέου το δελτίο απογραφής που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα πρόσληψής τους την πρώτη ημέρα που θα παρουσιαστούν στο σχολείο κύριας τοποθέτησης. Σε περίπτωση άρνησης πρόσληψης παρακαλείστε να συμπληρώσετε μια υπεύθυνη δήλωση και να την αποστείλετε ηλεκτρονικά στο ίδιο e-mail.Τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε την πρώτη μέρα ανάληψης υπηρεσίας στο σχολείο κύριας τοποθέτησης είναι τα εξής:

 

-φωτοτυπία ταυτότητας

– φωτοτυπία πτυχίου

– πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( για τους έγγαμους με τέκνα) (σε περίπτωση που τα τέκνα φοιτούν να επισυναφθεί και βεβαίωση φοίτησης)

– πιστοποιητικό στρατολογίας

– πρόσφατη πρωτότυπη ιατρική βεβαίωση από παθολόγο και ψυχίατρο ( στην οποία πρέπει να αναγράφεται ότι είναι ικανός για εκπαιδευτικό έργο)

– ΑΦΜ είτε από την πρώτη σελίδα του ΤΑΧΙS με τα προσωπικά στοιχεία είτε με βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ

– Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου ( μπορεί να βγει από το e-efka)

– φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης (Εθνικής) όπου ο εκπαιδευτικός θα είναι ο πρώτος δικαιούχος

-πιστοποιητικό πολυτέκνων ( εφόσον υπάρχει)

-πιστοποιητικό αναπηρίας ( εφόσον υπάρχει)

-φωτοτυπία μεταπτυχιακού/διδακτορικού ( συνοδεύεται από αίτηση την οποία θα δώσει το σχολείο στους εκπαιδευτικούς)

-φωτοτυπίες προϋπηρεσιών από προηγούμενες χρονιές  που δεν έχουν περαστεί στον ΟΠΣΥΔ καθώς και την προϋπηρεσία 2021-2022 (συνοδεύεται από αίτηση την οποία θα δώσει το σχολείο στους εκπαιδευτικούς)

-συγκεντρωτική ενσήμων σε περίπτωση που υπάρχει προϋπηρεσία ( μπορεί να βγει από το e-efka)

Για οποιαδήποτε απορία ή περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να καλέσετε στο 26510-54419 Βίκη Χατζή και 26510-54416 Κλαίρη Γιαννοπούλου. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.