Έλεγχος λειτουργίας VBI

Σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. Φ.251/ 43217 /Β6/8-4-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, οι Δ/ντές όλων των ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα πρέπει να φροντίσουν ώστε:

  • από τη Δευτέρα 11-4-2011 και ως και την Παρασκευή 15-4-2011 και ώρες 09.00 π.μ. μέχρι 11.00π.μ. καθημερινά να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία τόσο ο κύριος τρόπος λήψης (VBI), όσο και ο εναλλακτικός τρόπος λήψης (modem), ώστε να διενεργηθούν δοκιμές του συστήματος λήψης και με τους δύο τρόπους.
  • οι χειριστές των συστημάτων να βρίσκονται στη θέση τους και να έχουν ενεργοποιήσει έγκαιρα τα συστήματα.
  • οι χειριστές των συστημάτων σε περίπτωση αδυναμίας λήψης και ακολουθώντας τις οδηγίες που θα λαμβάνουν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα: 2103442 – 619, 597, 609, 615, 612, 621 για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.