Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εξετάσεων γλωσσομάθειας για απόσπαση στο εξωτερικό – Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ανάκληση αίτησης απόσπασης ή για άρση συναπόσπασης

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τη διαπίστωση της επαρκούς γνώσης στις ξένες γλώσσες των εκπαιδευτικών που είναι υποψήφιοι για απόσπαση σε σχολικές μονάδες και σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2011-12.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για τυχόν ανάκληση της αίτησης απόσπασής τους ή για άρση συναπόσπασης θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 4 Μαΐου 2011, μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε περίπτωση αδυναμίας με αποστολή FAX στον αριθμό 210-344.2299. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση.

Το αρχείο των αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμο εδώ.