Ορισμός ημέρας άσκησης συνδικαλιστικών καθηκόντων

Με απόφαση του Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ιωαννίνων ορίζεται η 5η Μαΐου 2011 ως ημέρα άσκησης των συνδικαλιστικών καθηκόντων προκειμένου να διεξαχθεί η τακτική εκλογοαπολογιστική συνέλευση των καθηγητών Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ιωαννίνων.