Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σχ. έτους 2023-2024 στο πλαίσιο του τακτικού προϋπολογισμού – Ανακοινοποίηση στο ορθό

01-11-2023 – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΤΑΚΤΙΚΟΥ_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ