Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Άρτας και Πρέβεζας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Ιωαννίνων

6ΚΑΠ46ΝΚΠΔ-Ι09

Υπόδειγμα α