Ανάρτηση πινάκων αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή

Αναρτούμε τους  πίνακες των εκπαιδευτικών που έκαναν αίτηση για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή αρμοδιότητάς μας:

1.Αιτήσεις μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή

2. Αιτήσεις για μετάθεση Δ.Ε. ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

3. Αιτήσεις για μετάθεση Δ.Ε. Από ΠΕΡΙΟΧΗ σε ΠΕΡΙΟΧΗ σε ΣΜΕΑΕ

4. Αιτήσεις για μετάθεση σε ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Από 21-11-2023 μέχρι και 24-11-2023 μπορούν να υποβάλλονται ενστάσεις στο email: mail@dide.ioa.sch.gr  και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΔΕ  Ιωαννίνων τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.