Αποφάσεις τοποθετήσεων αναπληρωτών

01-12-2023_ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΤΥ&ΔΥΕΠ (Γ΄ΦΑΣΗ)

01-12-2023_ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ ΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (Γ’ ΦΑΣΗ)

01-12-2023_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ (Γ’ ΦΑΣΗ)

01-12-2023_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ_ΣΜΕΑΕ (Γ’ ΦΑΣΗ)

01-12-2023_ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ ΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΕΕΠ-ΕΒΠ (Γ’ ΦΑΣΗ)

01-12-2023_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΕΠΑΛ (Γ’ ΦΑΣΗ)

01-12-2023_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΣΜΕΑΕ+ΤΕ_ΕΕΠ-ΕΒΠ (Γ’ ΦΑΣΗ)