Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – Πράξη 02/19-01-2024 ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων

ΠΡΑΞΗ 02 – 19-01-2024_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ

ΠΡΑΞΗ 02 – 19-01-2024 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ