Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – Πράξη 03/06-02-2024 ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων

ΠΡΑΞΗ 03 – 06-02-2024_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ

ΠΡΑΞΗ 03 – 06-02-2024_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΤΑΚΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΞΗ 03 – 06-02-2024 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ