Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαικό έτος 2023-2024, με το σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ_ΙΔΙΩΤΩΝ_ΛΙΜΕΝΙΚΟ_2024_ΑΔΑ_ΨΑΛΨ4653ΠΩ-Κ6Ξ

Προθεσμία_υποβολής_δικαιολογητικών_για_τη_συμμετοχή_υποψηφίων__Λ.Σ.-ΕΛ