22η Εβδομάδα Μελέτης «International Wildlife Research Week»

Το Ίδρυμα Swiss Youth In Science διοργανώνει την 22η Εβδομάδα Μελέτης «International Wildlife Research Week» και προσκαλεί μαθητές, ηλικίας από 17 έως 20 ετών, οι οποίοι έχουν διακριθεί στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Βιολογίας, με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, να συμμετάσχουν σε αυτήν την ευκαιρία να γνωρίσουν την αλπική άγρια ζωή.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της Εβδομάδας Μελέτης «International Wildlife Research Week» είναι από 25-06-2011 έως 2-07-2011. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, οι συμμετέχοντες καλούνται να διεξάγουν τη δική τους επιστημονική μελέτη σε κάποιο ξεχωριστό είδος του ζωικού ή φυτικού βασιλείου της επιλογής τους στα Ελβετικά βουνά.

Η καταληκτική προθεσμία συμμετοχής ορίζεται η 20ή Μαΐου 2011.

Πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.