Υλοποίηση επιμορφωτικού Σεμιναρίου ενηλίκων από το ΚΠΕ Αράχθου Άρτας

Το ΚΠΕ Αράχθου Άρτας θα διοργανώσει σεμινάριο επιμόρφωσης ενηλίκων, το οποίο θα υλοποιηθεί στο Βουργαρέλι Άρτας στις 27,28 και 29 Μαΐου 2011 και θέμα: «Οικοτουρισμός και Περιβάλλον».

Κάθε εκπαιδευτικός που ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει το Σεμινάριο θα πρέπει να αποστείλει με e-mail ή φαξ την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής στο ΚΠΕ Αράχθου μέχρι την Παρασκευή 6 Μαΐου 2011.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.