6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπ/κών για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Θέμα του Συνεδρίου είναι η «Αξιοποίηση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Διδακτική Πράξη» και θα διεξαχθεί στη Σύρο, 6-8 Μαΐου 2011. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.