Πανελλαδικές εξετάσεις 2011 – Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) υποψηφίων για Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011 μέχρι και την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011.

Στο επισυναπτόμενο Δελτίο Τύπου υπάρχουν αναλυτικότερες πληροφορίες ως προς τη διαδικασία των εξετάσεων αυτών.