Άρση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών – Ανακοινοποίηση στο ορθό

Διαβιβαστικό (Ανακοινοποίηση στο ορθό)

Πίνακας Κενών και Πλεονασμάτων Γ/σιών και ΓΕ.Λ. (Ανακοινοποίηση)

Πίνακας Κενών και Πλεονασμάτων (ΕΠΑ.Λ.)

Σας διευκρινίζουμε ότι τα κενά που εμφανίζονται στον κλάδο ΠΕ17 σε Γυμνάσια του Νομού, αφορούν το μάθημα της Τεχνολογίας του Γυμνασίου, οπότε έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για αυτά όλες οι ειδικότητες που έχουν πρώτη ανάθεση την Τεχνολογία του Γυμνασίου, δηλ.:
  • ΠΕ12 (εκτός  ΠΕ12.13)
  • ΠΕ14 (04,05)
  • ΠΕ17
  • ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,18,20,30,36)