Χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

Το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.50/817/12-10-2010 έγγραΦο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης παρέχει διευκρινίσεις για την χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος ενόψει των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών που θα διεξαχθούν στην χώρα μας την 7η και 14η Νοεμβρίου 2010.