Ορισμός Εκλογικού Κέντρου για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΔΕ

Οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΔΕ, που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2010, θα γίνουν στο χώρο του 4ου Γ/σίου Ιωαννίνων – Μιχ. Αγγέλου 55 (διατίθεται και χώρος στάθμευσης).