Μαθητικός διαγωνισμός έκθεσης για την ελληνική ναυτιλία

Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων όλης της χώρας, των οποίων η συμμετοχή είναι προαιρετική. Οι εργασίες των μαθητών, οι οποίες θα γραφούν εκτός σχολικού ωραρίου πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως την 3η Δεκεμβρίου 2010 στο Διευθυντή του σχολείου τους.

Οι τρεις (3) πρώτες εκθέσεις θα τιμηθούν με βραβεία τα οποία θα συνοδεύονται με χρηματικά έπαθλα.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων.