Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ, προσωρινές τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπ/κών για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των σχολείων του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων

Σας ανακοινώνουμε ότι οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για:

1. απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ

2. προσωρινή τοποθέτηση

3. διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου

θα υποβληθούν στο γραφείο 8 της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων από Δευτέρα 01/07/2013 έως Τετάρτη 10/7/2013 και από Δευτέρα 19/8/2013 έως Δευτέρα 26/8/2013.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στο e-mail gram3@dide.ioa.sch.gr ή με fax στο 2651054420 ή στο 2651054412.

Έντυπο αίτησης σε .doc

Έντυπο αίτησης σε .pdf