Ανακονοποίηση στο Ορθό ως προς τα κενά για την προκύρηξη Πειραματικών

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη κενών

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

κενά -Πρότυπο Πειραματικό Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

ΚΕΝΑ_ΠΠΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ