Άρση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων, εκτός του κλ. ΠΕ04

Καλούνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί οι οποίοι κρίθηκαν υπεράριθμοι στην οργανική τους θέση με την πράξη 19/28-06-2013 του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων, αν το επιθυμούν, να κάνουν αίτηση τοποθέτησης λόγω υπεραριθμίας από την Παρασκευή, 28/06/2013, μέχρι και  την Πέμπτη, 4/07/2013 και ώρα 14.00, στο γραφείο του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων, σύμφωνα με τον πίνακα κενών και πλεονασμάτων που επισυνάπτεται.

Πίνακας εκπαιδευτικών που κρίθηκαν υπεράριθμοι

Πίνακας κενών και πλεονασμάτων Γυμνασίων και ΓΕ.Λ.

Πίνακας κενών και πλεονασμάτων ΕΠΑ.Λ.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ