Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης τοποθέτησης

2022-05-12_Ανακοίνωση τοποθετήσεων και υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων 2022_05_12_Κενά για Συμπληρωματικές 2022_05_12_Ειδική Αγωγή Κενά 2022 για Συμπληρωματικές Δήλωση προτιμήσεων (pdf) Δήλωση προτιμήσεων (.doc)