Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης τοποθέτησης

2022-05-12_Ανακοίνωση τοποθετήσεων και υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων

2022_05_12_Κενά για Συμπληρωματικές

2022_05_12_Ειδική Αγωγή Κενά 2022 για Συμπληρωματικές

Δήλωση προτιμήσεων (pdf)

Δήλωση προτιμήσεων (.doc)