Ανακοίνωση πίνακα οργανικών κενών και πρόσκληση υποβολής αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ_ΕΕΠ-ΕΒΠ ΤΕΛΙΚΟ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ (pdf)

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ (doc)