Ανακοίνωση Πινάκων με στοιχεία Αιτήσεων για Μετάθεση, Βελτίωση, Οριστική Τοποθέτηση

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων ανακοινώνει τους πίνακες με τα στοιχεία Αιτούντων Μεταθέσεις, Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης.

Από 20-3-2017 μέχρι και 22-3-2017 μπορούν να υποβάλλονται ενστάσεις επί των πινάκων τις οποίες θα εξετάζει το ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων και θα μπορούν να γίνουν οι διορθώσεις των ηλεκτρονικών αιτήσεων σε περίπτωση δικαίωσή τους.

Πίνακες ανά κατηγορία:

Πίνακας από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Πίνακας από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΔΥ

Πίνακας για Βελτίωση – Οριστική Τοποθέτηση

Πίνακας για μεταθέσεις σε Μουσικά