Ανακοίνωση πινάκων κενών και πλεονασμάτων και κρίση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση στα σχολεία που διαπιστώθηκε υπεραριθμία να δηλώσουν μέχρι και την Τρίτη 23/05/2017 στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων (Γραφείο 8) αν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι.

2016_07_05-Ανακοίνωση κενών και πλεονασμάτων, κρίση υπεραριθμίας

2017_05_11_Pin_kenwn_kai_pleonasm_arsi_yperar_2017