Ανακοίνωση πινάκων οργανικών κενών και υποβολή αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών

2017_05_30-Αιτήσεις για βελτίωση, οριστική

2017_05_30_Pin_kenwn_veltiosi,oristiki_2017

dilosi_protimiseon_gia_topothetisi(apo veltiosi, metathesi, oristiki)

Πίνακας Μορίων Βελτίωσης – Οριστικής