Υποβολή δήλωση προτίμησης για υποψήφιους Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ με ενιαία σειρά

Καλούνται οι υποψήφιοι διευθυντές Σχολικών μονάδων και Ε.Κ.  να καταθέσουν την δήλωση προτίμησης υπογεγραμμένη με έναν από τους παρακάτω τόπους στην αποκλειστική ημερομηνία και μόνο την Τρίτη 25/7/2017

α) κατάθεση στο πρωτόκολλο την υπηρεσίας

β) στο τηλ – fax 2651035741  την

γ) στο email: pysde@dide.ioa.sch.gr  Σκαναρισμένη υπογεγραμμένη την αίτηση

 

Η αίτηση : εδώ