Ανακοίνωση τοποθέτησης Διευθυντών – Ανακοινοποίηση στο ορθό

2017-07-28 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καλούνται οι Διευθυντές να αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 1/8/2017 στην ΔΔΕ Ιωαννίνων.