ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018-2019

Για να δείτε την Εγκύκλιο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2018-2019

Για να δείτε την την κατανομή εκπαιδευτικών πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΣΚΑΕ 2018

Για να δείτε την τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

Κατάταξη ενισχυτικής 2018-19 ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Για να δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

Απαραίτητα-Δικαιολογητικά-Αναπληρωτών

Για να δείτε την δήλωση τοποθέτησης πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2018-2019

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες ΔΔΕ μόνο την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 09:00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ.