Πενήντα (50) ωρών – Εξ αποστάσεως – Aσύγχρονη επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

Δωρεάν Ασύγχρονη – Εξ αποστάσεως –επιμόρφωση διάρκειας πενήντα (50) ωρών με θέμα:

«Επιμόρφωση στην πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού».

Το εξ αποστάσεως σεμινάριο απευθύνεται σε ΟΛΟΥΣ τους Δ/ντές/ντριες & εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (μόνιμοι – αναπληρωτές κ.α.) σε οποιονδήποτε τύπο σχολικής μονάδας.

Οι εκπαιδευτικοί μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα έχουν στη διάθεσή τους ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό (και σε αρχεία pdf), προκειμένου να το μελετούν σε τόπο & χρόνο που θα καθορίζουν οι ίδιοι.

Σημειώνουμε ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και στην παραπάνω επιμόρφωση δεν δημιουργεί υπηρεσιακές υποχρεώσεις, είναι εθελοντική, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το Δημόσιο και χωρίς καμία αμοιβή για τους επιμορφωτές και τους επιμορφούμενους.

Οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Δ/θμιας Εκπ/σης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω εξ αποστάσεως – ασύγχρονη επιμόρφωση παρακαλούνται να συμπληρώσουν έως την Κυριακή 24/2/2019 (Ημερομηνία Παράτασης) μια απλή Ηλεκτρονική Φόρμα – Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση:

για την Α/θμια  ΕΔΩ: – https://goo.gl/TVhR3s

για την Δ/θμια  ΕΔΩ:https://goo.gl/BoLiA6

Σε περίπτωση που κάποιος/α εκπαιδευτικός δεν διαθέτει λογαριασμό στο (Π.Σ.Δ.) Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο …@sch.gr μπορεί να εγγραφεί ΕΔΩ: https://register.sch.gr/teachers/register/

Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο

για τη Π/θμια ΕΔΩ:  https://goo.gl/jzkLrA

για τη Δ/θμια ΕΔΩ: https://goo.gl/uGbuBo

Σε όσους εκπαιδευτικούς ενδιαφέρονται, θα δοθεί, μετά την ηλεκτρονική υποβολή των εργασιών, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης. Η βεβαίωση θα χορηγηθεί, εφόσον ο/η εκπαιδευτικός ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ασκήσεις αυτοαξιολόγησης.

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν θα ειδοποιηθούν στην προσωπική τους Ηλεκτρονική Διεύθυνση.

Το σεμινάριο θα επαναληφθεί για να καλύψει τις ανάγκες ΟΛΩΝ των εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γεώργιο Ράπτη – Κ.Ε.Σ.Υ. Ιωαννίνων –  kainotomes@sch.gr – τηλ. 26510-65021   &   6977-641678