Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μεταφορά μαθητών και εκπαιδευτικών του 2ου Λυκείου Ιωαννίνων προς και από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στον Προμαχώνα

Μεταφορά στον Προμαχώνα