Διαγωνσμός πειραμάτων EUSO 2020

Για να δείτε το έγγραφο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

Διαγωνσμός πειραμάτων EUSO 2020

Για να δείτε τα Όργανα και τις διατάξεις που θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές για τον διαγωνισμό EUSO

Όργανα και διατάξεις για τον διαγωνισμό EUSO