Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση στη Nimes της Γαλλίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ 2, με τίτλο: A European green goal: clean energy and environmental sustainability against climate change και κωδικό 2019-1-IT02-KA229-062189_5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για Nimes ΓΕΛ ΠΕΔΙΝΗΣ