Ενημέρωση για την πρόσληψη αναπληρωτών 30-12-2020

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν, να αποστείλουν το αργότερο μέχρι Τρίτη 5-1-2021 το  παρακάτω δελτίο απογραφής στο e-mail της διεύθυνσης : mail@dide.ioa.sch.gr. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με τα κενά ανά ειδικότητα αλλά και έντυπο δήλωσης προτίμησης για τοποθέτηση, το οποίο επίσης θα πρέπει να συμπληρωθεί και να μας αποσταλεί.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΥ-ΖΕΠ

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Πρόσληψης:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Φωτοτυπία πτυχίου/μεταπτυχιακού/διδακτορικού
  • Πρόσφατο (έως 6 μηνών) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ΜΟΝΟ για τους έγγαμους με τέκνα)
  • Πιστοποιητικό στρατολογίας (φωτοαντίγραφο)
  • ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ιατρική βεβαίωση από παθολόγο και ψυχίατρο ότι είναι ικανός/ή για εκπαιδευτικό έργο
  • ΑΦΜ (απλή εκτύπωση των στοιχείων τους από τη σελίδα ΤΑΧΙS ή φωτοαντίγραφο «Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ» το οποίο τους έχει δοθεί από την εφορία
  • Έγγραφο από το ΙΚΑ το οποίο ονομάζεται «Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου» και δείχνει τον αριθμό ΑΜΚΑ και ΑΜΙΚΑ που χρειαζόμαστε άμεσα για τη μισθοδοσία του/της (σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να το καταθέσει εντός των προσεχών ημερών και έως τότε να προσκομίσει κάποιο άλλο αποδεικτικό αυτών των στοιχείων)
  • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ και ο αναπληρωτής θα είναι ο πρώτος δικαιούχος (για αναπληρωτές ΕΣΠΑ είναι απαραίτητος λογαριασμός της Εθνικής Τράπεζας)
  • Αναλυτική κατάσταση ενσήμων-εκτύπωση προς τρίτους, από το ΙΚΑ.
  • Πιστοποιητικό αναπηρίας ή πολυτέκνων (εφόσον υπάρχουν)