Κενά για τοποθέτηση αναπληρωτών

Οι αιτήσεις για τοποθέτηση στα παρακάτω κενά πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 06/01/2021 με e-mail στο pysde@dide.ioa.sch.gr

Κενά για τοποθέτηση αναπληρωτών

Δήλωση προτιμήσεων (pdf)

Δήλωση προτιμήσεων (doc)