Τοποθετήσεις αναπληρωτών (εκτός Τ.Υ.-ΖΕΠ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ – 07-01-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΜΕΑΕ – 07-01-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 07-01-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΝΑΕ – 07-01-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ TAKTIKOY – 07-01-2021