Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Ηπείρου

ΨΚΛΥ46ΜΤΛΗ-Β5Ε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ