Ενημέρωση για τις Προφορικές εξετάσεις για το Κ.Π.Γ.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις εξετάσεις  του Κ.Π.Γ. που διεξάγονται στις 5 και 6 Ιουνίου 2021 θα ενημερωθούν για τις προφορικές εξετάσεις από τα κατά τόπους εξεταστικά κέντρα.