Διαθέσεις εκπαιδευτικών στο 1ο Ε.Κ. και διάθεση αναπληρώτριας κλ. ΠΕ04.04 (Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης)

ΠΡΑΞΗ 25- 23-09-2021 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ Ε.Κ.

ΠΡΑΞΗ 25-23-09-2021- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΔΕ – ΓΚΕΒΕΖΕ