Τοποθετήσεις-Διαθέσεις Αναπληρωτών (Β’ Φάση)

30 Σεπτεμβρίου 2021 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

30-09-2021_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΥΕΠ 30-09-2021_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΞΑΤ 30-09-2021_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΞΑΤ-ΕΒΠ 30-09-2021_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΞΕΙΔ 30-09-2021_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΝΑΕ 30-09-2021_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΝΑΕ-ΕΕΠ 30-09-2021_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΟΥΣ 30-09-2021_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ –

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση στο Gulbene της Λετονίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus

28 Σεπτεμβρίου 2021 Μαργαρίτης Παππάς 0

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση στο Gulbene της Λετονίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού […]

Τροποποιήσεις τοποθετήσεων αναπληρωτών Παράλληλης Στήριξης και ΠΔΕ

17 Σεπτεμβρίου 2021 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Φ.ΕΣΠΑ/ΕΞΕΙΔ/5584/31-08-2021 (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ) ΠΡΑΞΗ 22-07-09-2021ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ) ΠΡΑΞΗ 24-17-09-2021- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΔΕ-ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΑΞΗ 24-17-09-2021 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΑΛΛΑΓΕΣ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών – ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 23/09-09-2021

10 Σεπτεμβρίου 2021 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

ΠΡΑΞΗ 23 09-09-2021 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΗ 23 09-09-2021 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ