Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών – ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 23/09-09-2021

ΠΡΑΞΗ 23 09-09-2021 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΑΞΗ 23 09-09-2021 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ