Τροποποιήσεις τοποθετήσεων αναπληρωτών Παράλληλης Στήριξης και ΠΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Φ.ΕΣΠΑ/ΕΞΕΙΔ/5584/31-08-2021 (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ)

ΠΡΑΞΗ 22-07-09-2021ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ)

ΠΡΑΞΗ 24-17-09-2021- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΔΕ-ΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΡΑΞΗ 24-17-09-2021 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ-ΑΛΛΑΓΕΣ