Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – ΠΡΑΞΗ 34/03-12-2021

ΠΡΑΞΗ 34 – 03-12-2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΔΕ- COVID

ΠΡΑΞΗ 34 – 03-12-2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΕΙΣ ΕΚΟ

ΠΡΑΞΗ 34 – 03-12-2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΡΑΞΗ 34 – 03-12-2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ TAKTIKOY

ΠΡΑΞΗ 34 – 03-12-2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΔΕ